pozycjonowanie w google, a potrzeby klientów

pozycjonowanie w google, a potrzeby klientów

Po ustaleniu potrzeb klientów, należy przystąpić do ich segmentacji na podstawie różnicowania ich wymogów, tak aby ich zadowolić a równocześnie stworzyć firmę o przewadze konkurencyjnej.


Pozycjonowanie w google, a ciekawostki

Zwykle uwzględnia się przy tym czynniki demograficzne (na przykład narodowość klientów), geograficzne (kraj, region, miejscowość), społeczne, ekonomiczne i behawioralne - zachowanie i stosunek użytkownika do określonej marki, do ceny, do proporcji value for money (jakość/cena) - politykę promocyjną, pomoc z zewnątrz, jeżeli chodzi o wybór targetu strategicznego. Warto jest o tym pamiętać stawiając na pozycjonowanie w google http://mateuszkozlowski.pl/.


W tym momencie trzeba ustalić segment rynku, na który chcemy się nastawić. Można tu poradzić rozważenie dwóch alternatyw: bądź celować w jeden segment, powiedzmy „spersonalizowany", dokładnie określony, poprzez oferowanie produktów/ usług przeznaczonych dla jednej określonej sfery konsumentów, bądź ukierunkować się na segment „neutralny”, czyli na klientów przywiązujących większą uwagę do proporcji value for money, proponując produkty/usługi podstawowe, pozbawione szczegółów lub marki.


Oszacowanie potencjału sprzedaży oraz ewentualnego ryzyka z nią związanego, a także obliczenie kosztów i przychodów. Pozycjonowanie produktu / usługi. W etapie tym zadaniem firmy jest wybranie witryny nadającej się do prezentacji produkcji i komercjalizacji dóbr przedsiębiorstwa. Witryna ta powinna być między innymi spójna z wizerunkiem firmy oraz z oferowanymi produktami/usługami, powinna odróżniać się od internetowych witryn konkurencji, a klientom powinna prezentować się jako funkcjonalna oraz łatwo czytelna w intuicyjny sposób.


Świadoma realizacja planu marketingu internetowego jest podstawowym warunkiem osiągnięcia zadowalających wartości wskaźnika ROI i współczynnika konwersji. ROI (return on invesrment) to wskaźnik umożliwiający obliczenie jak owocny był budżet zainwestowany w reklamę w kategorii dochodu - mówiąc inaczej, ROI umożliwia określenie jak użyteczna była przeprowadzona kampania reklamowa, czyli ile przyniosła sprzedaży. Zatem, aby uzyskać pozytywne wyniki, powinno się zadbać o przygotowanie starannie wykonanego i przemyślnego planu marketingu internetowego.