Zdaniem autor�w raportu absurdalnym by�oby odm�wienie mo�liwo�ci zawarcia umowy kredytu z�otowego oprocentowanego tak jak kredyt frankowy (czyli z ujemn� obecnie stawk� LIBOR)

Na tej podstawie sąd „przewalutował” kredyt jakby był udzielony w złotych. Według sądu, pozostałe zapisy umowy, które są zgodne z obowiązującym prawem nadal łączą strony stosunku prawnego, jakim jest kredyt hipoteczny. Zakładając, że kredyt jest w istocie kredytem w PLN, a nie w CHF, należy stwierdzić, że umowa nie spełnia jednego z podstawowych obligatoryjnych elementów umowy o kredyt bankowy. Zdaniem autor�w raportu “absurdalnym” by�oby odm�wienie mo�liwo�ci zawarcia umowy kredytu z�otowego oprocentowanego tak jak kredyt frankowy (czyli z ujemn� obecnie stawk� LIBOR). Bank obsługujący kredyt we frankach dokonuje więc drugiego przewalutowania – zamienia otrzymane franki na złotówki. Dodać przy tym należy, że jeżeli kredytobiorca miał możliwość wypłaty kredytu w CHF, ale jednak złożył dyspozycję wypłaty kredytu w PLN, kredyt należy traktować jako kredyt. Kredyt udzielony we frankach, czy innej obcej walucie przestaje być kredytem w rozumieniu przepisów prawa bankowego. Kredyt denominowany udzielany jest przez bank w walucie obcej, która stanowi punkt odniesienia. Wynika to z faktu, że osoby biorące ten kredyt pokrywały zobowiązania wyrażone właśnie w walucie polskiej (zakup mieszkania, budowa domu). Zobowiązuje się postawić do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w kwocie [. Umowa zatem jednoznacznie przesądzała: kredyt zostanie wypłacony tylko. Jeśli jednak kredyt wzięty był od razu na 30 lub 35 lat, może to być niezmiernie trudne. Zaciągnął kredyt w złotówkach, żeby spłacić zadłużenie sprzedającego. Co prawda powyższy wyrok jest nieprawomocny, jednak dość jasno wskazuje sposób oceny, że kredyt frankowy indeksowany do CHF, zawarty. Nadal spłacam raty, kredyt był urachamiany w transzach. Z literalnej treści Umowy wynika, że kredyt został udzielony. Skoro kredyt miał być udzielony w PLN, powinna być w Umowie wskazana suma owych złotówek, a co najmniej zapisy pozwalające już w dacie zawierania Umowy precyzjnie określić ową sumę. Na podstawie umowy bank zobowiązał się więc postawić kredyt do dyspozycji (udzielić kredyt) tylko w takiej walucie, jaką wcześniej wskazał kredytobiorca w dyspozycji wypłaty. Przedawnienie roszczeń jest dla mnie niejednoznaczne :/ też mam kilka różnych info w tym temacie z różnych źródeł. Innymi słowy – warto przewalutować kredyt wtedy, gdy frank jest tani, ale spodziewamy się, że będzie coraz droższy. Mamy więc mówiąc potocznie „przewalutowanie” po kursie z dnia wypłaty kredytu z tym że jest ono dokonywane dla wzajemnych rozliczeń a kredyt przestaje istnieć. Dlatego nie licz, że odfrankujesz kredyt w trybie reklamacyjnym albo polubownym. Tymczasem w Umowie jest tylko mowa o tym, że ewentualny kredyt w PLN zostanie wypłacony w wysokości stanowiącej równowartość sumy CHF, wskazanej w §2. O tym, czym jest kredyt decydują bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe, a nie umowa. Kredyt walutowy „rzeczywisty” bank przyznaje w obcej walucie i w takiej jest spłacany. Tymczasem wielu Kredytobiorców reaguje zbyt późno i gorączkowo próbuje przewalutować kredyt wówczas, gdy waluta kredytu już znacząco poszła w górę względem złotówki. Zapisu, dodając, że kredyt może być wypłacony w walucie polskiej (w domyśle może, ale nie musi, a tym samym może być również wypłacony w CHF). Warto zaznaczyć, że gdyby umowa była dalej kontynuowana z wykluczeniem klauzuli indeksacyjnej, to kredyt okazałby się “standardowym” kredytem złotowym, ale oprocentowanym jak kredyt walutowy. Kwestia jest taka ze ja spłacam kredyt do getin a w hipotece dalej mam noble bank.