Sekret ogrodu skalnego, a nawóz do pomidorów

Sekret ogrodu skalnego, a nawóz do pomidorów

Alpinaria, podobnie jak skalniaki, nawiązują do środowisk górskich. Ale tylko te pierwsze mogą szczycić się mianem ogrodów prawdziwie koneserskich.


Zarys środowisk górskich, a nawóz do pomidorów

To w alpinarium staramy się odtworzyć specyfikę trudnych warunków wysokogórskich, a nie tylko estetycznie formujemy kamienisty pagórek obsadzony wprawdzie typową dla gór niską roślinnością, niemniej zupełnie nienależącą do tego środowiska. Warto dodatkowo zdecydować się na sprawdzony nawóz do pomidorów https://gardenstart.pl/pol_m_Nawozy_Do-warzyw-166.html.


Alpinarium zakładamy na stanowisku słonecznym z wystawą choć w części południową. Jeżeli wykorzystujemy naturalne zbocze, z wybranego materiału skalnego układamy tarasy. Na terenie równinnym tworzymy niewielkie pagórki, których podstawę stanowi gruz, a nie żyzna ziemia. Powinniśmy o tym pamiętać stawiając na nawóz do pomidorów. W każdym wypadku budowę rozpoczynamy od podstawy do góry.


Materiał skalny głęboko osadzamy w ziemi, z lekkim nachyleniem w stronę zbocza. Od razu planujemy półki skalne, wychylnie, przejścia i zagłębienia. W każdym ogrodzie najlepiej prezentuje się miejscowy materiał skalny, chociaż wybór w tym zakresie jest różnorodny, tak pod względem barw, form, struktur, jak i odczynu skał, który determinuje dobór gatunków roślin. Podłoże między głazami musi spełniać trzy warunki: być lekkie, przepuszczalne i jałowe. W ogrodowym alpinarium warto odtworzyć typowe wysokogórskie piętra nasadzeń.


Pamiętajmy, że w górach rozciągają się także łąki, żwirowiska i biją źródła. Podnóża wzniesień gęsto porastają rośliny kobiercowe, którym brakuje sił, aby z równym zapałem wzbić się na sam szczyt. Alpinarium najpiękniej rozkwita wczesną wiosną.


Sekret ogrodu skalnego, jak i innych założeń tematycznych tkwi w takim doborze gatunków, który jak najwierniej odtwarza naturalny pejzaż. Oznacza to rezygnację z być może atrakcyjnych, ale w danym środowisku nienaturalnych roślin stawiając także na nawóz do pomidorów.


Kolejny osobliwy pejzaż natury, to pomysł na zagospodarowanie ogrodu z naturalnie lekką, wręcz jałową glebą z jednej strony i atrakcja dla miłośników ogromnej skali barw roślin wrzosowatych - z drugiej. Wszyscy przedstawiciele tej grupy lubią kwaśne przepuszczalne podłoże, z dużą zawartością próchnicy. Rabaty roślin wrzosowatych są jedynymi w ogrodzie ozdobnym, które bez obaw ściółkujemy grubą warstwą świeżych trocin, także korą sosnową i kwaśnym torfem, a po stosowaniu takiego mulczu nie wapnujemy. Główne gatunki rabat wrzosowych, wrzośce i wrzosy pospolite.